วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Mayoi Snail

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Miku


author : arisa
A 4      70 g   เก็บขอบขาวด้วยสีเทียน  4 in 1    

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Yuki miku

author : arisa


download link: 


a4  70 g   ย่อ  4 in  1   เก็บขอบขาด้วยสีเทียน  เป็นโมที่เห็นแล้วอยากต่อ  ที่ต่อช้าเพราะนั่งแกะเกร็ดหิมะ    ขอบคุณทุกคำติชม   แล้วเจอกันใหม่เมื่อริมีฟิวอยากจะต่อ    น่ารักหรือป่าวไม่รู้ดูกันเอาเอง  ถ้าเอาจริงใช้เวลาต่อ   1  วัน  ต่อได้ช้าเพราะไม่สบาย

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554