วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

BLACKROCK


 author : arisaใช้กระดาษ  70  แกรม  เก็บขอบสีเทียน   ย่อ 4  in  1   ตัวนี้ต่อตอนยังไม่มีคู่มือน่า   ไม่ต้องถามเลยว่า  ปืนไปไหน   เพราะ  ไม่ชอบเลยหาดาบมาโมแทน   ใช้เวลนานไปนิด   ขอบคุณทุกคำติดชมและพวกแวะมาดู  ค่ะ    ตัวต่อไปต่อไรดีน่า     

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Mikuru

author : arisaใช้ กระดาษ 70 แกรม เก็บขอบสีเทียน ย่อ 4 in 1  
ขอบคุณทุกทีแวะเข้ามาชม ค่ะ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Haruhi
author : arisaใช้ กระดาษ 70 แกรม เก็บขอบสีเทียน ย่อ 4 in 1 ตัวนี้โมขึ้นมาเอง โบใช้เศษกระดาษมาทำโบขอบคุณทุกทีแวะเข้ามาชม ค่ะ