วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

YUKARI YAKUMO 99%
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

kazumi

author : arisa


เจ้าของงานที่ออกแบบ
กระดาษเอ  4    ถ่ยเอกสาร    70   g   ย่อ    4   in  1   ต่อผมแบบเส้น   โมตัวนี้เห็นแล้วอยากต่อ    เก็บขอบด้วยสีเทียน   ขอบขอขคุณคนที่ออกแบบค่ะ   ขอบคุณทุกๆคำติชม  ค่ะ    เจอกันใหม่งานหน้า

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555