วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

chitanda eru Hyouka 4in 1
author : arisa


download link    เจ้าของงานที่ออกแบบ    949 
ใช้กระดาษ  a4   70  แกรม  ต่อ   ย่อ   4 in 1  เก็บขอบด้วยสีเทียน  โมตัวนี้ได้จาก  คนสร้างโม   949   ขอบคุณค่ะที่สร้างโมสวยให้ได้ต่อ  ขอบคุณทุกคำติและชม  ค่ะ   เจอกันใหม่งานหน้าา


วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

Yune Nendoroid 4in 1author : arisa


download link    เจ้าของงานที่ออกแบบ    昏暗骑士ใช้กระดาษเอ4  ถ่ายเอกสาร  เก็บขอบด้วยสิเทียน  ย่อ  4 in 1  งานนี้สร้างโดย 昏暗骑士   ขอบคุณที่สร้างโมสวยให้ต่อ  ค่ะ   ขอบคุณทุกคำติและชม  เช่นเคยโมผมเป็นเส้นๆ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555