วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Saya no Uta 4 in 1 昏暗骑士

author : arisa


download link     昏暗骑士 

เจ้าของงานที่ออกแบบ      昏暗骑士


 a 4 70 g เก็บขอบด้วยสีช๊อก ย่อ 4 in 1 โมตัวนี้ได้รับจาก 昏暗骑士 เพื่อนคนจีน ต้องขอบคุณที่ส่งโมน่ารักแบบนี้มาให้ได้ต่อ ตัวนี้ใช้เวลาต่อนานไปนิด ไม่สบายต่อได้ที่ล่ะนิด ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมค่ะ