วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

Chelsea Enchante 2 in 1 moekami






























author : arisa




เจ้าของงานที่ออกแบบ     Moekami 


จากที่ไม่ได้ต่องานนาน มือยังไม่เข้าที่เท่าไร เลย งานนี้เป็นย่อ 2 in 1 ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร เท่านั้น 70 แกรม ต่อ ใช้เวลาต่อไม่ต้องถามตามใจคนต่อมีต่อผิดไปบ้าง หลายครั้งเหมือนกันตัว นี้ เช่นส่วนหน้าอก กับ ขา ต้องต่อถึง2ครั้ง ตัวนี้มีส่วนยากน่าจะส่วนที่ต่อตรงข้อเท้ากับรองเท้า ต่อไงยืนเองไม่ได้ ทั้งที่ถ่วงทรายนะ
งานนี้เป็นของ moekam ^^ 
 ฝาก บ๊อล ตัวเองหน่อย รวมงานที่ริต่อทั้งหมด คำเตือน รูปเยอะน่าาาา >< ทำไงได้ตัดใจทิ้งไม่ได้นิน่าาาา > <



วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560