วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

สาวน้อยน่ารัก Mikuru Asahina

author: arisa
download link : http://alclione-papermodels.blogspot.com/2011/04/lampara-de-mercurio.html
ใช้กระดาษ 80 แกรม เก็บขอบขาวด้วยสีเทียน 4 in 1 ย่อ จาก 4 แผ่นลง มาเป็น 1 แผ่น ตัวนี้ยากตรงรองเท้า

1 ความคิดเห็น: