วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Anime Fairy Papercraft - Nathaly

               author: arisa  
download link: http://alclione-papermodels.blogspot.com/2010/12/nathaly.html

กระดาษ 70 และ 80 แกรม ต่อตรงนิ้วมือ เก็บขอบด้วยสีเทียน ย่อ 2 in 1

1 ความคิดเห็น: