วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Kazanari Tsubasa 4 in 1


author : arisa


download link   moemon


a 4  70 g   4 in 1   เก็บขอบขาวสีช๊อก  งานนี้ต้องขอบคุณ moemon  ตัวนี้ถ้าต่อย่อจะยากตรงส่วนไหล่  ส่วนอื่นๆถือว่าต่อง่าย  และจะมายากอีกทีตรง  ชายกระโปงด้างหลัง  จะทำให้งงได้

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Kazanari Tsubasa 4 in 1 100%
kancolle 2 in 1
author : arisa


download link  break

a 4  70   g    2in 1   เก็บขอบด้วยสีช๊อก   ตัวนี้ต่อง่าย   ได้รับงานนี้

มาจากเพื่อนคนจีน break   ขอขอบคุณที่ส่งโมสวยๆมาให้ได้ต่อ