วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Mare S. Ephemeral 2in 1


author : arisa


download link  

เจ้าของงานที่ออกแบบ     hly


4   70   g   in  1    เก็บขอบด้วยสีเทียน  โมเป็นเส้นผมแบบเส้น  ต่อที่ล่ะเส้นเป็นแถวซ้อนชั้นจนครบ  งานตัวนี้เป็นงานที่ได้จาก   hly    ที่ไม่มีแจก   ขอบคุณที่ทำโมสวยๆ  ให้ได้ต่อ

alpacaauthor : arisa


download link    


เจ้าของงานที่ออกแบบ    hly

ต่อ  a 4   70 g   ย่อ   2in  1   เก็บขอบสีเทียน  โมสำลีเข้าไปให้ดูเป็นขน alpaca   แต่จะเหมือนป่าวอันนี้ก็ไม่รู้  สิ   ขอบคุณทุกคำติและชม

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Fonyu ver moekami 2 in 1
author : arisa


download link    เจ้าของงานที่ออกแบบ    http://moekami.himegimi.jp/index.html
a4   70 แกรม ถ่ายเอกสาร  ย่อ 2in 1   เก็บขอบด้วยสีเทียน   ตัดผมเส้นเช่นเคย  โมตัวนี้ใช้เวลาตอนาน  ต่อไปไม่ว่างไปไม่สบายบ้าง  ความยากตรงกระพวน  ตรงรองเท้า  ใช้เวลาต่อไม่แน่ใจว่าถึงเดือนไหม ขอบคุณทุกคำติและชม   เจอกันใหม่งานหน้า   ค่ะ{:8_478:}