วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Mare S. Ephemeral 2in 1


author : arisa


download link  

เจ้าของงานที่ออกแบบ     hly


4   70   g   in  1    เก็บขอบด้วยสีเทียน  โมเป็นเส้นผมแบบเส้น  ต่อที่ล่ะเส้นเป็นแถวซ้อนชั้นจนครบ  งานตัวนี้เป็นงานที่ได้จาก   hly    ที่ไม่มีแจก   ขอบคุณที่ทำโมสวยๆ  ให้ได้ต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น