วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

menma 4 ni 1 ( binder )author : arisa
download link  binder
จ้าของงานที่ออกแบบ   binder
ต่อด้วยกระดาษ a 4 ย่อ 4in 1 เก็บขอบข้าวด้วยสีเทียน รอบนี้ตัดเส้นผมให้เล็กงอีกนิด โมของ binder ขอบคุณคนที่แวะเข้ามา  ชม ไว้เจอกันใหม่งานหน้า

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Kuroyukihime 4 in 1 ( binder )author : arisa
download link  binder
จ้าของงานที่ออกแบบ   binder
ต่อด้วยกระดาษ a 4 ย่อ 4in 1 เก็บขอบข้าวด้วยสีเทียน รอบนี้ตัดเส้นผมให้เล็กงอีกนิด โมของ binder ขอบคุณคนที่แวะเข้ามา  ชม ไว้เจอกันใหม่งานหน้าวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555